Missie & visie

Missie VWO

Het vwo leidt talentvolle en gemotiveerde vwo-leerlingen op tot internationaal georiƫnteerde en maatschappelijk bewuste wereldburgers die na het behalen van hun vwo-diploma in staat zijn in een internationale academische omgeving verder te studeren om vervolgens succesvol te participeren in een dynamische, geglobaliseerde samenleving.Visie VWO

Leerlingenprofiel van de vwo-leerling en de leerbehoefte van de (individuele)leerling is uitgangspunt voor het onderwijsaanbod en inrichting van de afdelingen, het pedagogisch-didactisch model van het vwo, dat vervolgens verder vertaald wordt naar de vier afdelingen, de docentenprofiel(en) en de fysieke inrichting en organisatie van het vwo-onderwijs.