Onderwijsaanbod

Een kind komt op school om bepaalde dingen te leren, zodat hij later goed "toegerust" zijn plaats in de maatschappij kan vinden. Maar er valt niet precies te voorzien hoe die maatschappij eruit zal zien en om welke toepasbare kennis wordt gevraagd. Daarom leggen de vrijescholen veel nadruk op eigenschappen die voor de leerling van belang zijn om zich later blijvend te willen en te kunnen ontwikkelen; kunstzinnige vorming is daar een onderdeel van. Het leerplan van de vrijeschool is zo opgebouwd dat alle vakken in hun onderlinge samenhang deze ontwikkeling ondersteunen. Intellectueel, creatief, ambachtelijk en sociaal wordt het kind uitgedaagd om zijn persoonlijkheid te ontplooien. Leerstof is daarbij altijd middel en ontwikkeling het doel.
 

De Bernard Lievegoed School biedt 3 afstudeervarianten (leertrajecten) aan:

  • vmbo-tl (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, theoretische leerweg)
  • havo (hoger algemeen vormend onderwijs)
  • 3  vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)

In grote lijnen wordt de lesstof van het “sector- of profiel-deel” behandeld in de vaklessen. De lesstof uit het “algemeen deel” komt aan bod in de periodes, de stages en de kunst- en praktijklessen. Hierin is meer aandacht voor de brede persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van de leerling en voor de filosofische en culturele achtergronden van onze samenleving. Individueel excelleren is mogelijk bij de eind- en profielwerkstukken, (debat-) wedstrijden en uitwisselingen en projecten in samenwerking met universiteit en hogeschool.