Missie & visie

De Bernard Lievegoed School wil een school zijn waar je graag naartoe gaat en die vertrouwd voelt, waar je jezelf kunt zijn en waar je gestimuleerd wordt om je eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Er is ruimte en tijd voor persoonlijk contact tussen alle betrokkenen bij de school, zodat je elkaar werkelijk kunt leren kennen.
 

Daarbij is het essentieel dat èn kenmerkend dat vrijeschoolonderwijs en de onderwijsgevenden zich voortdurend ontwikkelen, in wetenschappelijke, spirituele en kunstzinnige betekenis. Iemand iets leren betekent, dat je jezelf lerend opstelt.

Daarnaast werkt de Bernard Lievegoed School vanuit de basis dat de ontwikkeling van opgroeiende mensen verloopt volgens min of meer universele lijnen of leeftijdsfasen. Dit inzicht èn de vermogens van de leerling geven vorm en inhoud aan het onderwijs.

De inspiratie van ons vrijeschoolonderwijs vindt zijn oorsprong in inzichten van de grondlegger van de antroposofie, Rudolf Steiner. In de dagelijkse ontmoeting met onze leerlingen, met de samenleving en met andere inspiratiebronnen moeten deze inzichten voortdurend worden getoetst en verder ontwikkeld. Alleen dan kan vrijeschoolonderwijs werkelijk vernieuwend blijven.