Bernard Lievegoed School

De basis van vrije schoolonderwijs

De Bernard Lievegoed School verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs. De basis van dit onderwijs? Onze leerlingen ontwikkelen zich in de breedte. Kennis vergaren en ‘leren leren’ gaan hand in hand met kunstzinnige vakken en projecten als toneelstukken, koorzang, excursies en stages. We stimuleren een evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen, en willen.

In de theoretische stroom (vmbo-tl, havo, vwo) volgen leerlingen gedurende de eerste twee en een half jaar algemeen vormend onderwijs. Leerlingen krijgen de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en te laten zien wat ze kunnen. Voor een goede sociale ontwikkeling vinden we het belangrijk dat kinderen met verschillende talenten en kwaliteiten bij elkaar in de klas zitten. Samen werken onze leerlingen aan een sociaal en veilig klimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn. Halverwege het derde leerjaar wordt de definitieve keuze voor een diplomatraject gemaakt. In de vierde klas leggen zij het VMBO-TL examen af of stromen door naar de bovenbouw van HAVO en VWO.

Ons streven? Leerlingen stimuleren de wereld te verkennen; wereldburgers van ze maken èn natuurlijk uitstekende examenresultaten behalen!De docenten
De docenten werken vanuit hun verbinding met de leerstof en het persoonlijke contact met leerlingen en collega’s. Net als de leerling aan wie ze les geven, leren zij nog elke dag bij en blijven ze nieuwsgierig. Hun enthousiasme werkt stimulerend en daagt de leerlingen uit. Wie leert verandert. Wie leerlingen daarbij ondersteunt, kan zich niet beperken tot didactiek, de kunst van de (kennis)overdracht, maar is ook volop bezig met pedagogiek, letterlijk de kunst van het leiden van de jongere (naar volwassenheid). Leren en opvoeden gaan hand in hand.

Een inspirerende leeromgeving
Jezelf en de wereld ontdekken gaan samen. Door betrokkenheid bij de wereld te ontwikkelen leer je ook over jezelf. Wat zijn jouw mogelijkheden in deze wereld, wat vind jij van ontwikkelingen in de maatschappij, welke bijdragen wil jij leveren?

De inspirerende leeromgeving gaat verder dan de ruimte binnen de schoolmuren. De school zet zich in om leerlingen ook buiten de school te laten leren en die leerervaringen te benutten bij het leren op school. En vice versa: door de maatschappij in de school en de klas te brengen.

Ontwikkel je talent
Voor ons is talent een kwaliteit waar je jezelf in herkent. Het brede aanbod van vakken, breder dan de examenvakken, biedt leerlingen de ruimte en de inspiratie om hun talenten te ontwikkelen. Dat kunnen ook onvermoede talenten zijn, die ontdekt worden tijdens de eigen persoonlijke groei. De leerling wordt uitgedaagd op zijn niveau en aangesproken op zijn eigenheid.