Missie & visie

Missie VHBO

Het VHBO heeft als missie het realiseren van een kwalitatief hoogstaande en inspirerende, (eu)regionale, leeromgeving, die tegemoet komt aan de verwachtingen van de leerling en ouders, de medewerkers en de omgeving (basisonderwijs, vervolgonderwijs, bedrijfsleven, overheid), met inzet van de mogelijkheden die de (eu)regio biedt.

Visie VHBO

Het VHBO benut maximaal de ambities en mogelijkheden van elke leerling door het herkennen en erkennen van het (individuele) leerlingprofiel, met optimale differentiatie als uitgangspunt, gericht op een succesvolle doorstroom naar het HBO.Inrichting en onderwijsaanbod VHBO
Deze missie en visie zijn vertaald naar 5 onderwijskundige doelstellingen t.w.:

  • De leerling leert creatief te denken.
  • Hij/zij leert nieuwsgierig te zijn.
  • Leerlingen leren van en met elkaar.
  • De leerling is (mede)eigenaar van het eigen leerproces.
  • Hij/zij leert reflectief te zijn.