VHBO

Leren door te doen

In het schooljaar 2015-2016 start LVO Maastricht aan de Eenhoornsingel in Maastricht een nieuwe en versterkte HAVO: het Voorbereidend Hoger Beroeps Onderwijs (VHBO). Deze nieuwe opleiding biedt HAVO leerlingen binnen vijf jaar een gespecialiseerd HAVO onderwijsprogramma aan. De nadruk ligt op het aanbieden van een optimale voorbereiding op het vervolgonderwijs in het HBO. Het VHBO onderwijsprogramma begeleidt de leerlingen richting een HBO-startkwalificatie die aansluit bij de talenten en behoeften van de HAVO-leerling.

Voor wie is het VHBO Maastricht?
Dit gespecialiseerd HAVO-onderwijs is er voor leerlingen die houden van leren op verschillende manieren, nieuwsgierig zijn en uitgedaagd willen worden. Het onderwijs van het VHBO Maastricht richt zich op zinvolle leeractiviteiten in een leeromgeving die leerlingen stimuleert om het beste uit  zichzelf te halen. Deze opleiding is bestemd voor leerlingen met een HAVO-advies, een HAVO-TL-advies en voor leerlingen met een VWO- advies. Voor leerlingen met een VWO-advies geldt dat zij de brugperiode VHBO volgen en dan- met onze gerichte begeleiding- na het tweede  of het derde  jaar overstappen naar het VWO van het Porta Mosana College aan de Oude Molenweg 130 of het Sint Maartenscollege aan de Noormannensingel 50.

Waarom VHBO Maastricht?
Innovatie, internationalisering en talentontwikkeling zijn de nieuwe sleutelwoorden die passen bij de vaardigheden van de 21e  eeuw. Nieuwe competenties ontwikkelen die  nodig zijn voor leerlingen  om in de wereld van nu en morgen succesvol te zijn. Die uitdaging gaan we graag aan door met het VHBO Maastricht onderwijs aan te bieden waarmee leerlingen goed zijn voorbereid op de toekomst door meerwaarde te creëren en het vizier te richten op talentontplooiing. Creatief denken, samenwerken en verantwoordelijkheid dragen voor keuzes zijn daarbij uitgangspunten voor  leergierige leerlingen en betrokken docenten.Uitgangspunt
Leren begint vanuit verwondering. Leerlingen moeten geprikkeld worden om vanuit hun eigen nieuwsgierigheid te leren: ze formuleren uiteindelijk hun eigen leervraag. Dat betekent dat we activerende didactieken moeten hanteren. OPEDUCA is een voorbeeld van een werkvorm die we in leerjaar 1 gaan gebruiken, naast bijvoorbeeld stage, de traditionele lessen, projecten, enz. Dat betekent ook dat we leerlingen in staat stellen modules en masterclasses te kiezen die aansluiten bij hun eigen nieuwsgierigheid. Deze keuzemodules en masterclasses worden aangeboden vanaf periode 2. Zij vervangen dan de twee lessen die in het overzicht Onderwijsaanbod vermeld staan. Een keuzemodule duurt acht weken maal twee lessen en wordt gevolgd door een masterclass van twee weken maal 2 lessen (soms meer).

Elke leerling volgt drie verschillende keuzemodules. In een ‘sollicitatiebrief’ beschrijft de leerling waarom hij/zij een keuzemodule zou willen volgen, achteraf maakt de leerling een verslag waarin hij/zij terugkijkt op die gevolgde module. Hetzelfde geldt voor de masterclasses.


Keuzemodules zijn:

  • Versterkt Talenonderwijs (Engels + Frans of Engels + Duits)
  • Kunst en Cultuur (muziek of beeldende vorming)
  • VECON of Business-school (toegepaste economie)
  • Sport en Gezondheid (sport en biologie)
  • Versterkt Bèta (toegepaste natuurwetenschap)
  • Dans