Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Stichting LVO

LVO regio Zuidwest is onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, beter bekend als LVO, een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. Onze scholen zijn zonder uitzondering kleinschalig. Soms ziet u dat terug in het gebouw, soms in de organisatie binnen het gebouw. In een veilige omgeving ontdekt en ontwikkelt uw kind zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten. Betrokken mensen die stáán voor onderwijskwaliteit. Die er samen met u voor willen zorgen dat uw kind lekker in zijn vel zit en het maximale uit zichzelf haalt. Kortom: we zetten ons in voor uitstekend onderwijs en bereikbare scholen van alle schooltypes voor Limburgse leerlingen. Daarmee geven we toekomst aan uw kind en aan onze provincie.

LVO is het bevoegd gezag. Het College van Bestuur vertegenwoordigt LVO. LVO kent tevens een Raad van Toezicht.

College van Bestuur
Het CvB is verantwoordelijk voor schooloverstijgende onderwijsbeleid, personeelsbeleid, financieel beleid en huisvestingsbeleid. Kijk hier voor meer informatie.

LVO Regio Zuidwest
John Hausmans (regiodirecteur)
Guido Beckers (programmamanager)

directiesecretariaatregiozuidwest@stichtinglvo.nl

Contactgegevens Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs: 

Bezoekadres: Postadres:
Mercator 1 Postbus 143
6135 KW  Sittard 6130 AC  Sittard

Telefoon: 046-420 12 12
E-mail: info@stichtinglvo.nl

Meer informatie over Stichting LVO 
Deel deze pagina op: