Welkom bij LVO Maastricht

Missie

Het realiseren van een kwalitatief hoogstaande en inspirerende leeromgeving voor de (eu)regio Maastricht die tegemoet komt aan de verwachtingen van de leerlingen (en hun ouders), de medewerkers en de omgeving (basisonderwijs, vervolgonderwijs, bedrijfsleven en de overheid). Daarbij wordt zo goed mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de omgeving biedt.

Visie

Wij willen toekomstbestendig en kwalitatief uitstekend voortgezet onderwijs in Maastricht realiseren. Vraaggestuurd leren en talentontwikkeling van de leerling staan centraal.

Herkenning en erkenning van het (individuele) leerlingprofiel moet leiden tot maximale benutting van ambities en mogelijkheden van elke leerling. Optimale differentiatie is daarbij het uitgangspunt.

Leerlingen moeten voorbereid worden op sterke en succesvolle toekomst als maatschappelijk betrokken burger. Dat is meer dan IQ maar ook EQ en SQ.

Deel deze pagina op: