SMC
Informatie Masterplan LVO Maastricht

Masterplan (her)inrichting voorgezet onderwijs en huisvesting Maastricht

Begin 2018 hebben we met het masterplan ‘Onderwijs is van ons allemaal’ opnieuw richting gegeven aan het voortgezet onderwijs in Maastricht. Het college van bestuur van LVO, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Maastricht hebben positief op de voorgestelde koers gereageerd. Ook alle medezeggenschapsraden van de scholen van LVO Maastricht hebben ingestemd met het masterplan.  
Inmiddels heeft de stuurgroep, waarin LVO Maastricht en de gemeente vertegenwoordigd zijn, het masterplan verder verfijnd: er ligt nu een eindscenario
 

11-4-2019: Voorgenomen besluit fusie Porta Mosana College en Sint-Maartenscollege

9-4-2019: Persbericht voorgenomen besluit fusie Porta Mosana College en Sint-Maartenscollege

29-11-2018: Definitief besluit CvB inzake Eindscenario herinrichting VO Maastricht

30-08-2018: Voorgenomen besluit CvB Eindscenario herinrichting en transitieplan

26-08-2018: Advies Stuurgroep eindscenario herinrichting VO Maastricht

30-01-2018 Masterplan (her)inrichting voorgezet onderwijs en huisvesting Maastricht

Deel deze pagina op: