De organisatie

Afhandeling klachten

Het kan voorkomen dat u een klacht wil indienen. Dat kan via school of eventueel via de klachtencommissie.

In de regel zult u uw klacht bespreken met de direct betrokkene of de daarvoor aangewezen contactpersoon op de school (bereikbaar via het algemene telefoonnummer).

Leidt dit contact niet tot een bevredigende oplossing, dan wendt u zich tot de schooldirectie, die uw klacht in behandeling neemt en een beslissing neemt. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan zal de schooldirectie u doorverwijzen naar de klachtencommissie.

Download hier:

Klachtenregeling Stichting LVO

Reglement Klachtencommissie Stichting LVO

Beide regelingen kunt u ook opvragen via het schoolsecretariaat.

Klachten over examens

Het kan ook voorkomen dat u een klacht heeft over een schoolexamen of een eindexamen. Deze klachten worden eerst binnen de school voorgelegd en besproken. Voor de juiste contactpersoon en procedure kunt u het examenreglement van uw school raadplegen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de school, dan kunt u zich richten tot de Commissie van Beroep.

Download hier:

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens

Deel deze pagina op: