Informatie Nevenvestiging Zorg / OPDC

Nevenvestiging Zorg (OPDC)

De Nevenvestiging Zorg (OPDC) is een Orthopedagogisch Didactisch Centrum in Maastricht en is er voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

Voor wie?

Leerlingen die binnen het reguliere onderwijs de begeleiding niet kunnen krijgen die ze nodig hebben, kunnen terecht bij de zorgvestiging. Het richt zich met name op maatwerktrajecten voor leerlingen die een combinatie van de volgende problematiek vertonen:

  • leerproblemen
  • sociaal-emotionele problemen
  • gedragsproblemen

De leerlingen krijgen: 

  • een omgeving waar de leerling gekend wordt
  • optimale kansen om te leren
  • alle zorg die een leerling nodig heeft
  • een goede overgang naar het regulier voortgezet onderwijs

Vorming

De zorg is zodanig ingericht dat alle leerlingen de kans krijgen hun eigen kwaliteiten verder te ontwikkelen binnen een professionele orthopedagogische en orthodidactische setting. Er wordt gestreefd naar veiligheid, structuur en wederzijdse acceptatie. Een leerling die in het OPDC geplaatst wordt, heeft in principe de mogelijkheden in het regulier onderwijs teruggeplaatst te worden.

Nevenvestiging Zorg (OPDC)

Eenhoornsingel 100

6216 CW Maastricht

T: 043 354 1234

Voor meer informatie over Nevenvestiging Zorg (OPDC) 
Deel deze pagina op: