Informatie Nevenvestiging Zorg / OPDC

Nevenvestiging Zorg (OPDC)

De Nevenvestiging Zorg (OPDC) biedt leerlingen die staan ingeschreven bij scholen binnen het samenwerkingsverband extra begeleidingsmogelijkheden.

Voor wie is het OPDC St. Michael? Voor leerlingen die een combinatie van de volgende problematiek vertonen: leerproblemen, sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. Het OPDC is er ten behoeve van de leerlingen van alle leerwegen van het vmbo en kan richtinggevend zijn voor havoleerlingen.

Het OPDC St. Michael biedt:

  • een omgeving waar de leerling gekend wordt,
  • optimale kansen om te leren,
  • alle zorg die een leerling nodig heeft,
  • een goede overgang naar het regulier voortgezet onderwijs.

Vorming van leerlingen Het OPDC is zodanig ingericht dat alle leerlingen de kans krijgen hun eigen kwaliteiten verder te ontwikkelen binnen een professionele orthopedagogische en orthodidactische setting.

Onderwijsinhoudelijke visie/pedagogisch-didactische opvatting Het OPDC is een setting voor leerlingen die binnen het reguliere onderwijs de begeleiding niet kunnen krijgen die ze nodig hebben. Het richt zich met name op maatwerktrajecten voor leerlingen met sociaal-emotionele problemen in combinatie met leerproblemen/leerachterstanden en gedragsproblemen.

Betekenis voor de leerlingen Het OPDC streeft een klimaat na, gekenmerkt door veiligheid, structuur en wederzijdse acceptatie. Een leerling die in het OPDC geplaatst wordt, heeft in principe de mogelijkheden in het regulier onderwijs teruggeplaatst te worden.

Deel deze pagina op: