Porta Mosana College
Informatie Porta Mosana College

Porta Mosana College

Het Porta Mosana College leidt leerlingen op tot internationaal georiënteerde en maatschappelijk bewuste wereldburgers. Met een excellent tweetalig onderwijsprogramma (voor havo, atheneum en gymnasium) bereiden we leerlingen voor op hun toekomst in een globaliserende samenleving. We zijn daarnaast een Begaafdheidsprofielschool en Vecon Business School. De persoonlijke aandacht en goede begeleiding zorgen ervoor dat leerlingen zich thuis voelen. 

Onderwijsaanbod
 

Het onderwijsaanbod vanaf schooljaar 2019-2020:
havo - havo-tto - atheneum - atheneum-tto - gymnasium-tto

Kom kijken!
 

Ouderavond:                  12 november 2019
Open dag:                       25 januari 2020
Infoavond tto:                 27 januari 2020
Infoavond havo/vwo:     28 november 2019
Proefles:                         29 januari 2020

Oude Molenweg 130, 043-3565856, www.portamosana.nl, info@portamosana.nl

Meer informatie over Porta Mosana College 
Deel deze pagina op: