Porta Mosana College
Informatie Porta Mosana College

Porta Mosana College

Kansrijk onderwijs voor leerlingen die meer willen

Het Porta Mosana College is een openbare school, die open staat voor alle religieuze en niet-religieuze levensbeschouwingen. Basiswaarden zijn openheid, respect, gelijkwaardigheid en betrokkenheid.

In een veilig en inspirerend leer- en leefklimaat wordt leerlingen uit zowel onze stad als streek de gelegenheid geboden zichzelf te ontplooien. Ons onderwijs is dan ook sterk gericht op de persoonlijke groei van elke leerling. Elke leerling wordt uitgedaagd om zijn eigen grenzen op te zoeken en te verleggen. Talentontwikkeling en persoonlijke groei zijn heel divers. Een centrale rol spelen hierbij  het verwerven van kennis, het aanleren van vaardigheden en het ontwikkelen van een attitude van een leven-lang-leren.

Onze school biedt leerlingen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen: op het gebied van moderne vreemde talen (versterkt talenonderwijs en tweetalig vwo), op het gebied van verrijking en verdieping (Begaafdheidsprofielschool) en op het gebied van sport (Porta Sport en het eindexamenvak Bewegen Sport en Maatschappij). Daarnaast is het  belangrijk dat al onze leerlingen over de landsgrenzen heen kijken: kennis en burgerschapsvorming in een internationale omgeving.

Om extra uitgedaagd te worden kiezen alle leerlingen in de onderbouw een keuzevak. Zij kunnen kiezen uit de keuzevakken Sport en lifestyle, Kunstfabriek, Onderzoeken en ontwerpen en Informatica.

Ongeveer 70 % van alle vwo-leerlingen op onze school kiest in de bovenbouw een bètaprofiel. Het Porta Mosana College heeft een modern ‘sciencelab' en werkt samen met het bedrijfsleven (bijvoorbeeld DSM) en universiteiten (Maastricht, Aken, Eindhoven).

Een leerling, die een baan in het bedrijfsleven ambieert en/of meer wil weten over actuele economische vraagstukken, kan de Porta Mosana Business School volgen. Deze VECON gecertificeerde Business School kenmerkt zich door extra aandacht voor de economische aspecten van de maatschappij en voor de talenten van leerlingen op bijvoorbeeld het gebied van ondernemerschap en ondernemendheid. Ook hierbij werkt onze school samen met bedrijven en universiteiten.

Porta Mosana College

Oude Molenweg 130
6228 XW Maastricht
T: 043 356 5856
Meer informatie over Porta Mosana College 
Deel deze pagina op: