05 jul 2018

Totaalbeeld nog te maken toetsen door examenkandidaten VMBO Maastricht

Vandaag worden de individuele gesprekken met de examenleerlingen VMBO Maastricht afgerond. Ruim 90 procent van de leerlingen moet nog tussen de 2 en 5 toetsen maken om hun schoolexamens af te sluiten. De overige leerlingen maken 1 of maximaal 6 toetsen. Op dit moment geven de volgende cijfers dat beeld:

  • 109 leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg maken tussen 2-5 toetsen
  • 98 leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg maken 2-5 toetsen
  • 118 leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg maken 2-5 toetsen
  • 22 leerlingen hebben voor hun centraal schriftelijk eindexamen een lager gemiddelde dan een 5,5 en zullen het jaar over moeten doen.

Vanaf vandaag zijn de leerlingen in bezit van hun individuele plan van aanpak. Hierin staat welke toetsen zij nog moeten maken en ook wanneer de toetsperiodes zijn. De ingerichte Zomerschool van VMBO Maastricht plant samen met leerlingen de toetsen in en organiseert extra lessen om hen te begeleiden. De eerste toetsperiode start woensdag 11 juli, de tweede toetsperiode is gepland in de week van 20 augustus. Voor leerlingen die meer tijd nodig hebben, zijn toets mogelijkheden voorzien tot het einde van 2018. De externe examencommissie heeft de regie over de examinering. De toetsen worden door CITO op maat ontwikkeld.

Deel deze pagina op: