Scholen in Maastricht verwelkomen 909 nieuwe brugklassers
Scholen in Maastricht verwelkomen 909 nieuwe brugklassers
25 mrt 2019

Scholen in Maastricht verwelkomen 909 nieuwe brugklassers

Het Porta Mosana College, Sint-Maartenscollege, Bonnefanten College, VMBO Maastricht, Terra Nigra en de Bernard Lievegoed School verwelkomen gezamenlijk 909 nieuwe brugklassers voor schooljaar 2019-2020. Het aantal leerlingen uit Maastricht stijgt meer dan 10% en vanuit het Heuvelland is er sprake van bijna een verdubbeling van de cijfers ten opzichte van schooljaar 2018-2019. De verbreding van het onderwijsaanbod op de scholen wordt door leerlingen en ouders positief ontvangen. Nieuwe brugklassers kunnen zich tot 1 mei aanmelden.

Breed onderwijsaanbod

De realisatie van een breed onderwijsaanbod aan beide zijden van de Maas werpt zijn vruchten af. Zo zorgt het toevoegen van de havo en havo tto op het Porta Mosana College voor 73 nieuwe leerlingen. In totaal ziet de school het aantal aanmeldingen voor de brugklas stijgen van 141 naar 243 ten opzichte van schooljaar 2018-2019. Ook op het Sint-Maartenscollege melden veel brugklassers zich aan. De nieuwe mavo brugklas verwelkomt 55 nieuwe leerlingen. In totaal ziet de school het aantal aanmeldingen stijgen van 126 naar 203. Voor het nieuwe vmbo-basis, -kader en -gl bij het Bonnefanten College melden zich 98 nieuwe leerlingen. Ook deze school ziet een stijging in het totale aantal aanmeldingen, van 135 naar 207. Bij de Bernard Lievegoed School schrijven 180 nieuwe brugklassers, die ingeloot zijn uit 215 aanmeldingen, zich in voor de brugklas. De meeste leerlingen die zijn uitgeloot kiezen alsnog voor een school in Maastricht. Op Terra Nigra zijn de aanmeldingen nog volop in gang, zij tellen op dit moment 32 nieuwe leerlingen.
Een breder onderwijsaanbod resulteert in meer aanloop vanuit het Heuvelland en België. Vanuit België is er een stijging van 50% en Heuvelland-Noord ziet een toename van 7 naar 17%, Oost van 24 naar 41% en voor Zuid van 58 naar 75% ten opzichte van vorig jaar.

VMBO Maastricht

De cijfers voor het vmbo en de mavo van Sint-Maartenscollege, de nieuwe vmbo klassen van het Bonnefantencollege en VMBO Maastricht gezamenlijk laten een stijging zien van het aantal aanmeldingen ten opzichte van vorig jaar, van 142 naar 205. Daarmee is het aantal vmbo-aanmeldingen terug op het niveau van schooljaar 2017-2018. De verbreding van het onderwijsaanbod heeft echter wel consequenties voor VMBO Maastricht. Zij zien een teruggang in het aantal aanmeldingen en verwelkomen 44 nieuwe brugklassers. Een deel van de aanstaande brugklassers kiest nu voor een school dichter bij huis of waar ze eventueel door kunnen stromen naar de havo.

Stabilisatie en positieve trend

Niet alleen ten opzichte van schooljaar 2018-2019, maar ook in vergelijking met 2017-2018 is er een stijging van het aantal aanmeldingen. In schooljaar 2017-2018 meldden 860 nieuwe brugklassers zich aan bij een school in Maastricht en in 2018-2019 waren dat er 753. Over de hele breedte genomen is er dus sprake van stabilisatie en zelfs een positieve trend voor de scholen van Maastricht.

Deel deze pagina op: