20 nov 2017

Plenaire bijeenkomsten masterplan onderwijs en huisvesting

Samen bouwen wij aan de toekomst van ons onderwijs

Beste collega’s,

Voor de herfstvakantie heeft een vijftal plenaire bijeenkomsten plaatsgevonden op vijf verschillende locaties. Deze bijeenkomsten waren bedoeld als kennismaking met de centrale directie. Daarnaast werd hier de gelegenheid aangegrepen om iedereen bij te praten over de stand van zaken rond het masterplan onderwijs en huisvesting.

Wij hebben toen afgesproken dat we jullie opnieuw zouden uitnodigen. In deze tweede bijeenkomst willen we nader ingaan op de mogelijke scenario’s voor de doorontwikkeling van het voortgezet onderwijs in Maastricht. We willen graag jullie mening horen.

Onderstaand treffen jullie de data en tijdstippen aan waarop deze bijeenkomsten plaatsvinden.
Het staat jullie vrij om zelf te kiezen naar welke bijeenkomst je wilt gaan. Leden van de medezeggenschapsraden zijn welkom als toehoorder bij elke bijeenkomst.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Maandag 27 november van 16.00 tot 18.00 uur Oude Molenweg 130, Maastricht (PMC)
  • Dinsdag 28 november van 16.00 tot 18.00 uur Noormannensingel 50, Maastricht (SMC)
  • Donderdag 30 november van 16.00 tot 18.00 uur Nijverheidsweg 25, Maastricht (BLS)
  • Maandag 4 december van 16.00 tot 18.00 uur Eenhoornsingel 100, Maastricht (BFC en NZ)
  • Dinsdag 5 december van 16.00 tot 18.00 uur Terra Nigra Straat 5, Maastricht (TN)
  • Woensdag 6 december van 16.00 tot 18.00 uur Bemelerweg 1, Maastricht (VMBO)

Wij hopen jullie weer bij één van deze plenaire bijeenkomsten te mogen ontmoeten.
 

Met vriendelijke groeten,


Jeffreye Vossen
Guido Beckers

Deel deze pagina op: