Medezeggenschapsraden nemen besluit over fusie
28 jun 2019

Medezeggenschapsraden Sint-Maartenscollege en Porta Mosana College nemen besluit over fusie

Op 28 juni hebben de Medezeggenschapsraden van Porta Mosana College en het Sint-Maartenscollege bekend gemaakt of ze instemmen met de beoogde fusie tussen Porta Mosana College en Sint-Maartenscollege, inclusief VMBO Maastricht. LVO wil de scholen laten fuseren om zo toekomstbestendig en rijk onderwijs te blijven bieden, dat bestand is tegen de effecten van de krimp. De medezeggenschapsraad van het Sint-Maartenscollege verleent geen instemming voor de fusie. De medezeggenschapsraad van Porta Mosana College stemt op dit moment niet in met de fusie en stelt een aantal voorwaarden. Het College van Bestuur heeft kennis genomen van de besluiten van beide medezeggenschapsraden en gaat in beraad over de te nemen stappen.

Deel deze pagina op: