Enquête fusie Maastricht toont meningen diverse doelgroepen
Enquête fusie Maastricht toont meningen diverse doelgroepen
20 jun 2019

Enquête fusie Maastricht toont meningen diverse doelgroepen

De beoogde fusie tussen Porta Mosana College HV en Sint-Maartenscollege HV, inclusief VMBO Maastricht, heeft gevolgen voor de betrokkenen van die scholen. Eind mei is er daarom door LVO een enquête uitgezet onder de leerlingen, ouders, medewerkers en de ouders van toekomstige brugklassers. De vragen zijn opgesteld in samenwerking met de medezeggenschapsraden. De enquête peilt de meningen rondom de fusie op verschillende onderwerpen, zoals de keuze voor openbaar onderwijs, het onderwijsaanbod en gezamenlijke huisvesting op een campus. De enquête is uitgezet onder 6474 belanghebbenden, daarvan hebben er 1647 gereageerd. De resultaten worden gedeeld met de medezeggenschapsraden. Zij nemen uiterlijk 28 juni een besluit over of zij al dan niet instemmen met de fusie.

Keuze openbare school
Over het algemeen blijken er weinig bezwaren te zijn tegen de denominatiekeuze openbaar voor de nieuwe brede school. Van de ondervraagden geeft 70% van VMBO Maastricht en 81% van Porta Mosana College HV aan het hiermee eens te zijn. Bij het Sint-Maartenscollege HV is er een nipte meerderheid van 52% voor. 22% staat er neutraal in. 41% van de medewerkers van het Sint-Maartenscollege HV geeft aan wel bezwaar te hebben tegen het verdwijnen van een katholieke brede school uit Maastricht. Daarnaast blijkt de commissie identiteit een goede oplossing: van de ondervraagden vindt 56% van VMBO Maastricht, 42% van het Sint-Maartenscollege HV en 44% van Porta Mosana College HV het belangrijk om levensbeschouwing een duidelijk herkenbare plek te geven binnen het onderwijs. Gemiddeld 25% van alle ondervraagden staat er neutraal in.


Onderwijsaanbod
De bevolkingskrimp zet door. Uit onderzoek blijkt dat samenvoegen van de scholen de beste optie voor behoud van kwalitatief goed onderwijs en een divers onderwijsaanbod is. De kern van het fusievraagstuk is de afweging tussen een grote school en een goed onderwijsaanbod versus behoud van de eigen school met verschraling van het onderwijsaanbod. Van de ondervraagden geeft 57% van VMBO Maastricht aan het eens te zijn met gezamenlijke huisvesting op een campus en 66% is het eens met de keuze voor een grotere school om het onderwijsaanbod te behouden. Van het Sint-Maartenscollege HV is 44% tegen huisvesting op een gezamenlijke campus. 20% van de ondervraagden staan er neutraal in en 37% is het eens met gezamenlijke huisvesting. 50% van de belanghebbenden van Sint-Maartenscollege HV die gereageerd hebben, zijn het wel eens met de noodzaak van een grotere school voor behoud van het onderwijsaanbod. Porta Mosana College HV laat weer een ander beeld zien. Hier is 57% het eens met gezamenlijke huisvesting op een campus. 24% is tegen en 19% van de ondervraagden staat er neutraal in. 66% is het eens met de keuze van een grotere school voor behoud van het onderwijsaanbod.


Onderwijskundige en pedagogische verschillen
Een gezamenlijk punt van zorg voor alle medewerkers zijn de pedagogische en onderwijskundige verschillen. Zijn die te overbruggen? 51% van de medewerkers van VMBO Maastricht maakt zich hier zorgen over, 52% van Sint-Maartenscollege HV en 64% van Porta Mosana College HV. In het jaar voorafgaand aan de fusie is hier volop aandacht voor in de voorbereiding en het opzetten van een gezamenlijk schoolplan. Medewerkers geven daarnaast aan graag in de nieuwe brede school te gaan werken: 82% VMBO Maastricht, 67% van het Sint-Maartenscollege HV en 53% van Porta Mosana College HV.


De naam op het diploma
Voor de leerlingen die deelnamen aan de enquête zijn er twee punten die significant afwijken van de antwoorden van overige belanghebbenden. Leerlingen van Porta Mosana College HV en Sint-Maartenscollege HV vinden de commissie identiteit niet zo belangrijk. 51% van de leerlingen van het Sint-Maartenscollege HV is tegen en 36% van de leerlingen van Porta Mosana College HV. Leerlingen vinden het wel belangrijk een diploma te krijgen met de naam van hun oude school. 61% van Sint-Maartenscollege HV en 47% van Porta Mosana College HV wil een diploma met de naam van hun huidige school. LVO bekijkt hoe zij tegemoet kan komen aan deze wens van de leerlingen. Van VMBO Maastricht heeft 1% van de leerlingen de enquête ingevuld, deze zijn daarom niet meegenomen in de resultaten. Zij worden uiteraard wel betrokken in de vormgeving van het diploma.


Voor of tegen de fusie
Op de vraag of de bevraagde groepen alles afwegende voor of tegen de fusie zijn, geeft gemiddeld 64% van VMBO Maastricht aan vóór te zijn. Sint-Maartenscollege HV is ook overwegend voor: 42% van de ouders, 48% van de medewerkers en 39% van de nieuwe ouders geven aan voor te zijn. Gemiddeld 21% staat er neutraal in. Opvallend is dat 58% van de leerlingen tegen de fusie is. Van alle ondervraagden van Porta Mosana College HV is gemiddeld 50% tegen de fusie. 19% geeft aan neutraal te zijn en 31% van de ondervraagden is voor. Er is dus een grote verscheidenheid aan meningen.

Deel deze pagina op: