Gemeente Maastricht stemt in met fusie tot brede school Oost
853 geslaagden in Maastricht
12 jun 2019

853 geslaagden in Maastricht

Op woensdag 12 juni hebben alle eindexamenkandidaten van de scholen in Maastricht de uitslag van het eerste tijdvak van het Centraal Examen gekregen. Een spannende dag voor de meesten, maar wel met een goed resultaat! In totaal hebben 1020 leerlingen examen gedaan. Hiervan zijn 853 leerlingen geslaagd. De scholen in Maastricht feliciteren hun geslaagden van harte en wensen de leerlingen met een herkansing veel succes.

VMBO Maastricht

Op VMBO Maastricht hebben 300 leerlingen deelgenomen aan het eindexamen. 41 leerlingen hebben een herkansing. Het slagingspercentage voor het eerste tijdvak is 86%. Vmbo basis hebben 54 leerlingen eindexamen gedaan, daarvan zijn er 51 in het eerste tijdvak geslaagd. 112 leerlingen van de kaderopleiding hebben hun diploma in het eerste tijdvak in de wacht gesleept. Daarnaast hebben 96 vmbo g/t leerlingen vandaag te horen gekregen dat ze geslaagd zijn. Op dit moment is 93% van de vmbo-basisleerlingen geslaagd, 80% van de kaderleerlingen en 91% van de vmbo g/t leerlingen. "Ik ben trots en tevreden over deze eerste uitslag," zegt schooldirecteur Petra Stuit. "De prognose is dat er in het tweede tijdvak nog heel wat leerlingen hun diploma behalen: 98% voor vmbo basis, 91% voor vmbo-kader en 94% voor vmbo g/t." Dit jaar was er op VMBO Maastricht extra aandacht voor het zorgvuldig doorlopen en herstel van de procedures rondom de examens. Vorig jaar was het uiteindelijke slagingspercentage voor vmbo-basis 86%, vmbo-kader 78% en vmbo g/t 94% voor de vmbo afdeling van het Sint-Maartenscollege en 97% voor vmbo-basis, 89% vmbo-kader en 93% vmbo g/t voor de vmbo afdeling van het Porta Mosana College.

Bernard Lievegoed School

Dit jaar nemen 167 leerlingen van de Bernard Lievegoed School deel aan het Centraal Eindexamen. 16 leerlingen hebben een herkansing. Het vmbo g/t heeft een voorlopig slagingspercentage van 94%, de havo 73% en het atheneum 87%. Twee van de 12 havoleerlingen die een herkansing hebben waren niet aanwezig bij het eerste tijdvak van het centraal eindexamen. De prognose voor dit schooljaar is dat 97% van de vmbo g/t leerlingen, 82,9% van de havoleerlingen en 93,5% van de atheneumleerlingen een diploma in ontvangst mogen nemen. Vorig jaar behaalden 84% van de vmbo g/t leerlingen, 86% van de havoleerlingen en 90% van de atheneumleerlingen hun diploma. "We zijn trots op onze leerlingen die hard hebben gewerkt om zichzelf klaar te stomen voor de volgende stap in hun ontwikkeling, fantastisch dat daar nu een diploma aan toegevoegd kan worden," zegt schooldirecteur Patricia Hanssen.

Porta Mosana College

Op het Porta Mosana College havo/vwo hebben 213 leerlingen hun diploma behaald. 53 leerlingen hebben een herkansing. Daarvan zullen er heel wat alsnog hun diploma krijgen. Alle 13 gymnasiumleerlingen zijn geslaagd en 132 atheneumleerlingen mogen ook gefeliciteerd worden. Er zijn 20 atheneumleerlingen die een herkansing doen om alsnog te slagen. De prognose is een slagingspercentage van 97% voor dit schooljaar, het percentage geslaagden is dan gelijk aan vorig schooljaar. Het vwo heeft 7 leerlingen die cum laude geslaagd zijn en 2 summa cum laude. Op de havo zijn 68 leerlingen zeker van hun havodiploma, waarvan 2 cum laude geslaagd zijn. Er zijn nog 33 leerlingen met een herkansing. De prognose voor de havo is 82%, vorig jaar zijn 85% van de leerlingen geslaagd. "Wij zijn weer heel tevreden met de uitslagen van atheneum, gymnasium en het tweetalig onderwijs. Op naar de 97%. Complimenten aan onze leerlingen!", zegt schooldirecteur Jack Cortenraad.

Sint-Maartenscollege

Het Sint-Maartenscollege heeft in de eerste ronde een voorlopig slagingspercentage van 85%. Van de 145 leerlingen hebben 22 leerlingen een herkansing. Met een voorlopige uitslag van bijna 90% geslaagden voor het gymnasium en atheneum en 78% geslaagden voor de havo is ‘het Maartens’ in Maastricht teruggekeerd naar haar oude status van gedegen gestructureerd onderwijs in de klassieke talen en de bèta wetenschappen. "Deze percentages kunnen alleen nog maar stijgen na de herkansingen van volgende week" aldus Peter Overgaauw, directeur van Sint-Maartenscollege. "We streven naar een ruime 90% voor de havo, 95% voor atheneum en misschien wel 100% voor het gymnasium." Vorig jaar lag het percentage geslaagde leerlingen voor de havo op 93% in het tweede tijdvak en voor vwo op 89%.

Bonnefanten College

Het Bonnefanten College mag 123 leerlingen vandaag bellen met de boodschap dat zij hun diploma behaald hebben. 15 leerlingen hebben een herkansing, 6 havoleerlingen van de 49 in totaal en 9 vmbo g/t leerlingen van de 74. Voor de havo betekent dit een voorlopig slagingspercentage van 85% in het eerste tijdvak en voor vmbo g/t een voorlopig slagingspercentage van 81%. Schooldirecteur Peter-Mathijs Linsen: "Ik ben tevreden over de havo, de prognose ziet er goed uit: 93% aan het eind van het schooljaar. De resultaten van de mavo vallen wat tegen, met name het Centraal schriftelijk Examen is door een aantal leerlingen slecht gemaakt." Naar verwachting sleept een deel van de mavoleerlingen het papiertje alsnog binnen. De prognose is 86% aan het eind van het schooljaar. Vorig jaar werd er voor zowel havo als vmbo g/t een slagingspercentage van 90% behaald.

Terra Nigra

Op Terra Nigra worden er dit schooljaar voor het eerst Praktijkonderwijsdiploma’s uitgereikt. Schooldirecteur Belinda Westera is trots: "Leerlingen van Praktijkonderwijs worden eindelijk beloond met een schooldiploma!"
Van de 17 schoolverlaters ontvangen 16 leerlingen een Praktijkonderwijsdiploma en 1 leerling een Praktijkonderwijsgetuigschrift. Daarnaast zijn er eind november ook 29 leerlingen uitgestroomd met een Praktijkonderwijsgetuigschrift.

Deel deze pagina op: