Plaatsingswijzer Maastricht-Heuvelland

Richtlijnen voor toelating 2016-2017

In november 2015 hebben de besturen van het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs in de regio Maastricht en Heuvelland binnen PROVO (bestuurlijk overleg) afspraken gemaakt over de advisering door het basisonderwijs en de plaatsing in het voortgezet onderwijs. De Stichting Smart (El Habib) heeft deze afspraken niet onderschreven.Richtlijnen voor toelating

In de plaatsingswijzer wordt per onderwijstype aangegeven welke (vaardigheid)scores in het leerlingvolgsysteem (LOVS) verwacht mogen worden om een basisschooladvies te kunnen geven voor dat niveau.  Dat schema is hieronder in vereenvoudigde vorm weergegeven. Daarbij worden niet de feitelijke scores vermeld, maar de meer globale indeling in de categorieën l t/m V die Cito hanteert. 

Profielkaart:

Richtlijnen voor toelating

Leerling Volgsysteem

BBL

KBL

(G)TL

HAVO

VWO

►begrijpend lezen

V

lV

lll

ll

l

►inzichtelijk rekenen

V

lV

lll

ll

l

►technisch lezen

V

lV

lll

ll

l

►spelling

V

lV

lll

ll

l