LVO Maastricht kiest voor de toekomst

LVO Maastricht is verantwoordelijk voor de uitvoering van kwalitatief hoogwaardig voortgezet onderwijs in Maastricht. LVO Maastricht heeft in de stad scholen voor VMBO, VHBO en VWO.

Op deze site treft u informatie aan over ons aanbod voor nieuwe brugklasleerlingen. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling binnen onze scholen optimaal tot zijn of haar recht komt. In onze ogen heeft ieder kind zijn of haar eigen talenten. Ontplooiing van die aanleg, vaardigheid en begaafdheid willen wij binnen ons huidige onderwijs stimuleren. Talenten herkennen en verder ontwikkelen is de basis van de nieuwe inrichting van het voortgezet onderwijs in Maastricht.

De komende jaren zal het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in de regio fors minder worden, met alle (financiële) gevolgen van dien. Om de brede ontwikkeling van de leerlingen te garanderen, zien wij de oplossing in een intensievere samenwerking van de scholen om zo het niveau van het onderwijs te verbeteren.

De scholen in Maastricht gaan daarom vanaf schooljaar 2015-2016 samenwerken binnen drie duidelijk gespecialiseerde opleidingen: het VMBO, het VHBO (een vernieuwde HAVO) en het VWO. Door die bundeling van krachten ontstaat er voor leerlingen meer keuze in vakkenaanbod en leertrajecten en meer variëteit in werkvormen. Hierdoor komen er meer mogelijkheden voor persoonlijk onderwijs. De scholen blijven in omvang overzichtelijk en hebben een veilige en herkenbare setting, zodat leerlingen zich er thuis kunnen voelen.

Naast deze samenwerkingsvormen, kent LVO Maastricht nog een 2-tal gespecialiseerde scholen.  Op de Bernard Lievegoed School werken we de eerste 2,5 jaar met heterogene groepen (vmbo-tl/havo/vwo) conform de uitgangspunten van de vrijeschoolpedagogie. Terra Nigra is onze praktijkschool en biedt praktisch onderwijs voor leerlingen uit Maastricht en omgeving.

Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, is er een bovenschoolse voorziening getroffen door middel van het OrthoPedagogisch Didactisch Centrum, het OPDC St. Michael.

Met deze indeling garanderen we goed onderwijs voor uw kinderen en kunnen we blijvend investeren in nieuwe, innovatieve ontwikkelingen. Want daar draait het tenslotte allemaal om: investeren in de toekomst van onze leerlingen, uw kinderen.

Deze site laat u in een notendop de kern zien van het onderwijs dat wij aanbieden. Een nog beter beeld kunt u krijgen als u zelf met uw zoon of dochter komt kennismaken met de scholen in Maastricht op de Open Dagen in januari en februari. Wij nodigen u daartoe van harte uit!