Informatie aanmelden & inschrijven

LVO Maastricht heeft alles in huis

Bedankt voor uw interesse in een van onze scholen.

Het online aanmeldformulier voor schooljaar 2020-2021 is beschikbaar van 2 tot en met 9 maart via de website van de school.

Aanmelding na de aanmeldweek

Indien de aanmeldweek is verstreken kunt u uw kind persoonlijk aanmelden. Bij aanmelding vóór 1 mei wordt uw zoon of dochter op voorwaarde van een passend advies geplaatst bij de school naar keuze, met uitzondering van de Bernard Lievegoed School waar loting plaatsvindt. Bij aanmelding ná 1 mei wordt uw zoon of dochter op een wachtlijst geplaatst en aangenomen indien er plek is.

Wilt u uw kind aanmelden na 1 mei of voor een ander leerjaar? Stuur dan een e-mail naar:

Porta Mosana College         
Mariëlle Pagen          m.pagen@stichtinglvo.nl

Terra Nigra                            
Guus Noteborn          g.noteborn@stichtinglvo.nl

Bonnefanten College            
Marion Cruccas         m.cruccas@stichtinglvo.nl

Bernard Lievegoed School     
Fraukje Chermin       f.chermin@stichtinglvo.nl

Sint-Maartenscollege            
Sas Heiliger                s.heiliger@stichtinglvo.nl

VMBO Maastricht                 
Nathalie Hanssen      n.hanssen@stichtinglvo.nl

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van uw school naar keuze:

Bonnefanten College                                Bernard Lievegoed School

Porta Mosana College                               Sint-Maartenscollege

VMBO Maastricht                                           Terra Nigra

Het basisschooladvies 

Het voortgezet onderwijs hecht veel waarde aan het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport. De scores in het leerlingvolgsysteem geven een indicatie van het niveau van een leerling. Ook de observaties van leerkrachten zijn van groot belang. Dat laat over een langere periode zien wat de mogelijkheden van een leerling zijn. Ook interesse, inzet en motivatie spelen een belangrijke rol. Dat wordt allemaal besproken tijdens de overdracht door de leerkrachten van de basisschool en die van het voortgezet onderwijs.

Heroverweging op basis van de eindtoets

De leerlingen maken in april een centrale eindtoets. Als de uitslag hiervan hoger is dan het basisschooladvies moet de basisschool het basisschooladvies heroverwegen. De heroverweging kan leiden tot aanpassing/bijstelling van het advies naar een hoger niveau. Als dat het geval is, is het mogelijk dat de leerling alsnog ingeschreven kan worden op een andere locatie. 

Instroom vanuit het buitenland

Bij leerlingen die van een basisschool van buiten Nederland komen, is er geen basisschooladvies en geen leerlingvolgsysteem dat is afgestemd op het Nederlands voortgezet onderwijs. In overleg met de ouders en de school van herkomst wordt bekeken op welk niveau de leerling het best op zijn/haar plek is.

Deel deze pagina op: