Informatie aanmelden & inschrijven

LVO Maastricht heeft alles in huis

Vanaf donderdag 28 februari tot en met donderdag 14 maart kunt u uw kind aanmelden voor de brugklas in schooljaar 2019-2020 van één van de scholen voor voortgezet onderwijs in Maastricht.

Verdere informatie volgt.

Het basisschooladvies 

Het voortgezet onderwijs hecht veel waarde aan het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport. De scores in het leerlingvolgsysteem geven een indicatie van het niveau van een leerling. Ook de observaties van leerkrachten zijn van groot belang. Dat laat over een langere periode zien wat de mogelijkheden van een leerling zijn. Ook interesse, inzet en motivatie spelen een belangrijke rol. Dat wordt allemaal besproken tijdens de overdracht door de leerkrachten van de basisschool en die van het voortgezet onderwijs.

Heroverweging op basis van de eindtoets

De leerlingen maken in april een centrale eindtoets. Als de uitslag hiervan hoger is dan het basisschooladvies moet de basisschool het basisschooladvies heroverwegen. De heroverweging kan leiden tot aanpassing/bijstelling van het advies naar een hoger niveau. Als dat het geval is, is het mogelijk dat de leerling alsnog ingeschreven kan worden op een andere locatie. 

Instroom vanuit het buitenland

Bij leerlingen die van een basisschool van buiten Nederland komen, is er geen basisschooladvies en geen leerlingvolgsysteem dat is afgestemd op het Nederlands voortgezet onderwijs. In overleg met de ouders en de school van herkomst wordt bekeken op welk niveau de leerling het best op zijn/haar plek is.

Deel deze pagina op: