VMBO

VMBO: Eenhoornsingel

Locatie VMBO
Eenhoornsingel 100,
6216 CW Maastricht
043-3541234
vmbo@bonnefantencollege.nl
www.bonnefantencollege.nl

Ruim en kleurrijk

Het Bonnefanten College, sector VMBO kenmerkt zich door een open sfeer. Een uitdagende kleurrijke omgeving, ruim van opzet, waar inzet van ICT volledig geïntegreerd is, zorgt voor een aangenaam klimaat waarin iedereen geprikkeld wordt zijn talenten te ontplooien en te benutten. In de onderbouw worden de leerlingen geplaatst in de Theoretische-, de Kaderberoepsgerichte- of Basisberoepsgerichte leerweg waarbij leerwegondersteuning (LWOO) mogelijk is.

Op basis van de beschikbare gegevens van de basisscholen worden de leerlingen geplaatst in de leerweg die de basisschool adviseert. Dat kan in een homogene klas zijn (één leerweg) of in een heterogene klas (twee leerwegen bij elkaar). In de bovenbouw zijn naast het programma van de Theoretische leerweg, de programma’s van de sector Techniek (Bouwbreed/Interieur en Wonen) en van de sector Zorg en Welzijn (Breed) te volgen. De leerlingen volgen een route om te zien welk programma zij in de bovenbouw gaan volgen. Daarnaast wordt aan het eind van de 2e klas geëvalueerd of de gevolgde leerweg kansen biedt voor het programma in de bovenbouw.

In klas 1 en 2

 • Brugklassen die ingericht worden naar niveau van de plaatsing, maar waarbinnen overstappen naar het naaste niveau mogelijk is.
 • Mentoren die veel (les-)uren betrokken zijn bij de eigen klas. MoTTO: eerst relatie, dan prestatie.
 • Leertuinen waarin een klas veel ruimte heeft voor instructie en om zelfstandig te werken of in groepen actief te zijn.
 • Instructie gaat in de Leertuin niet verloren en krijgt extra aandacht in de instructielokalen.
 • Kernteams: Een vaste groep leraren is verantwoordelijk voor alle lessen en de begeleiding van hun leerlingen met grote aandacht voor het pedagogische klimaat. Zij zorgen ook voor vervanging van lessen die dreigen uit te vallen.
 • Extra aandacht voor rekenen en taal, begeleiding op maat door specialisten.

Over klas 3 en 4

 • Werkplekleren in de beroepsgerichte programma's.
 • Loopbaan leren: Stage en coaches in werkvelden van eigen keuze.
 • Leerarrangementen: Binnen- en buitenschools leren in samenwerking met partners op de arbeidsmarkt, ROC's  en instellingen.
 • Programma’s: Zorg en Welzijn, Bouwbreed/Interieur en Wonen en een Theoretische leerweg dragen zorg voor een stevige aansluiting bij de ROC's en het HAVO.
 • Projecten voor leerlingen die werk willen maken van hun toekomst met een doordachte keuze voor hun vervolgopleiding.

Eigen ruimtes voor onderbouw en bovenbouw

Zowel de onderbouw- als de bovenbouw leerlingen hebben een vaste plek in twee aparte gebouwdelen waar zij het grootste gedeelte van de onderwijstijd verblijven. De pauzes van de onderbouw (klas 1 en 2) zijn gescheiden van de bovenbouw (klas 3 en 4) om onze nieuwe brugklassers in een kleinschalige en beschermde omgeving opvang te bieden in deze vrije tijd. Het team dat onderwijs aan onze kinderen verzorgt kent een goede mix van oud en jong, ervaring maar ook aandacht voor nieuwe ontwikkelingen. Wij vinden geregeld contact met de mentor erg belangrijk. Het is op gezette tijden geregeld door het plannen van ouder/kindgesprekken rondom de rapportperiodes. Buiten deze geplande gesprekken nodigen wij ouders uit om telefonisch of per mail contact te houden zodat de zorg rondom het kind optimaal gehouden kan worden.

Zorg

De leerlingzorg is gericht op maatwerk. Onze docenten scholen zich voortdurend op het gebied van dyslexie, autisme, sociale vaardigheidtraining, faalangsttraining, gedragsproblemen en meer.

Vier zorgcoördinatoren houden de vinger aan de pols bij alle zorg uitgevoerd door het eigen team of de zorg die verleend wordt door externe partners zoals het schoolmaatschappelijk werk, ambulante begeleiders, buddyzorg en de Jeugdgezondheidszorg.

Aanmelden nieuwsbrief

Met deze gratis digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte over alles wat met OOM en LVO Maastricht te maken heeft. Klik hier om u in te schrijven.