VMBO, HAVO en VWO

VMBO en HAVO/VWO: Eenhoornsingel

Locatie VMBO en HAVO/VWO 
Eenhoornsingel 100,
6216 CW Maastricht
043-3541234

vmbo@bonnefantencollege.nl

Ruim en kleurrijk

Het Bonnefanten College is een scholengemeenschap aan de Eenhoornsingel met kleinschalige afdelingen onder leiding van een vaste groep docenten. Onze kernwoorden? Persoonlijke aandacht, vertrouwen en veiligheid en samenwerking. Dé basis om de talenten van onze leerlingen te ontwikkelen. Oog voor talent, dat hebben we in brede zin. Van algemene culturele vorming en kunstonderwijs tot een intensieve maatschappelijke én uitgebreide beroepenoriëntatie met een stageprogramma.

Ons onderwijs wordt gegeven in een uitdagende kleurrijke omgeving, ruim van opzet, waar inzet van ICT volledig geïntegreerd is. Leerlingen ervaren een aangenaam pedagogisch klimaat waarin iedereen geprikkeld wordt zijn talenten te ontplooien en te benutten. De leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen in het vmbo en de leerlingen van vmbo tl, havo en vwo hebben een vaste plek in twee aparte gebouwdelen waar zij het grootste gedeelte van de onderwijstijd verblijven.

Meer over ons onderwijs

 • Leerlingen van vmbo tl en havo/havo+ met speciale talenten voor dans of muziek kunnen een erkende vooropleiding voor dansacademie of conservatorium volgen. 
 • Wij hebben een tweejarige brugperiode bij het vmbo en een driejarige brugperiode havo/havo+ (met daarna aansluiting bij vwo 4) met kansen voor een optimale ontwikkeling voordat de determinatie plaatsvindt. Bovendien is er een eenjarige brugklas havo/tl met doorstroommogelijkheid naar de havo. Zo creëren we de meest passende doorstroommogelijkheid voor iedere leerling. 
 • In alle vier de profielen van havo/havo+ ontwikkelen onze leerlingen zich tot actieve jongvolwassenen met een brede maatschappelijke ontwikkeling, die goed zijn voorbereid op hun vervolgstudie. Het hbo wordt op allerlei manieren geïntegreerd in ons aanbod. Binnen het vmbo zijn de programma’s van Zorg en Welzijn, Bouw breed/Interieur en Wonen en de theoretische leerweg beschikbaar om te zorgen voor een stevige aansluiting bij de ROC's en de havo.
 • Verbreding en verdieping kenmerken ons onderwijs. We stimuleren de leerlingen in hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. We trainen hen in algemene en vakvaardigheden die de kansen op succes in hun leven, vervolgstudie en carrière aanmerkelijk vergroten. We ontwikkelen projecten voor leerlingen die werk willen maken van hun toekomst met een doordachte keuze voor hun vervolgopleiding. 
 • Vanaf leerjaar 1 tot en met 4 wordt het reken- en taalbeleid uitgevoerd in een vakoverstijgende samenwerking. 
 • De ontwikkeling van onze leerlingen versterken wij door steunlessen en specifieke trainingen (o.a. faalangst en examenvrees). 
 • Op afgesproken tijden, rondom rapportperiodes, plannen we ouder-/kindgesprekken. Buiten deze geplande gesprekken nodigen wij ouders uit om telefonisch of per mail contact te houden zodat de zorg rondom het kind optimaal blijft.
 • We bieden maatwerk binnen de leerlingenzorg. Onze docenten scholen zich voortdurend op het gebied van dyslexie, autisme, sociale vaardigheidstraining, faalangsttraining, gedragsproblemen en meer.
 • De pauzes van de onderbouw zijn gescheiden van de bovenbouw om onze nieuwe brugklassers in een kleinschalige en beschermde omgeving opvang te bieden.

In het VMBO kennen we:

 • Brugklassen die ingericht worden naar niveau van de plaatsing, maar waarbinnen overstappen naar het naaste niveau mogelijk is.
 • Mentoren die veel (les-)uren betrokken zijn bij hun eigen klas. Motto: eerst relatie, dan prestatie.
 • Extra aandacht voor rekenen en taal met begeleiding op maat door specialisten.

Het Havo/Havo+ (vwo) biedt:

 • Veel aandacht voor kunst en cultuur, met een breed aanbod van activiteiten, reizen en excursies. Vanaf de brugklas werken de leerlingen aan een kunstportfolio.
 • De mogelijkheid tot het behalen van een dubbel diploma door in twee profielen af te studeren. De mogelijkheid om in de havo/havo+ brugklas te kiezen voor tweetalig onderwijs Engels.
 • Deelname aan het landelijke project Vecon Business School dat leerlingen een brede oriëntatie op ondernemerschap en ontwikkeling van de ondernemingszin biedt.
 • Intensieve samenwerking met het hbo in de bovenbouw die leerlingen uitdaagt en inspireert en helpt bij een weloverwogen keuze voor de vervolgstudie.

Aanmelden nieuwsbrief

Met deze gratis digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte over alles wat met OOM en LVO Maastricht te maken heeft. Klik hier om u in te schrijven.