Basisschooladvies

Basisschooladvies en warme overdracht

In de loop van het laatste (basis) schooljaar geeft de basisschool een advies over het niveau dat uw kind aankan. Dat advies is niet alleen gebaseerd op schoolresultaten. Zaken als interesse, inzet en motivatie spelen ook een belangrijke rol.

Onderwijskundig rapport en leerlingvolgsysteem

Het advies wordt schriftelijk aan ouders/verzorgers gegeven in de vorm van een ‘onderwijskundig rapport’, vaak samen met een mondelinge toelichting. In dit rapport geeft de basisschool alle belangrijke informatie over de leerling door aan de school voor voortgezet onderwijs. Daarnaast blijft persoonlijk contact tussen de leerkrachten van de basisschool en die van het voortgezet onderwijs van belang. Die “warme overdracht” gaat om meer dan alleen cijfers en schoolprestaties. De scholen voor voortgezet onderwijs hechten veel waarde aan het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport. De leerkrachten van de basisschool kennen de leerling al heel lang en kunnen goed inschatten wat de leerling aan kan. De eindtoets (meestal Cito-toets) geeft een indicatie van het niveau van een leerling, maar de scores in het leerlingvolgsysteem (die ook worden opgenomen in het onderwijskundig rapport) laten over een langere periode zien wat de mogelijkheden van een leerling zijn. Voor het advies dat de basisschool geeft is het leerlingvolgsysteem dan ook heel belangrijk.  

Aanmelden nieuwsbrief

Met deze gratis digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte over alles wat met OOM en LVO Maastricht te maken heeft. Klik hier om u in te schrijven.